דרך החיפוש האמיתי

ברגע של השראה. אם תחפש, באמת אולי תעלה על דרך החיפוש האמיתי, כי אמת נוכחת לעד וכדי לפגוש אותה, עלייך טרם לטרוח בהכנה להיות אמיתי בעצמך ואם לא, הרי איך תוכל לפוגשה? לשחרר אחיזה בתוצאה, משמע שאין אחיזה, שום אחיזה לא ביהיה ולא בהיה אלא במה שמונח לפנייך כממתין לך, …

הנסיך הקטן וקוסם הממלכה

ברגע של השראה. זהו החלק על הנסיך הקטן וקוסם הממלכה. קטן הנסיך שמח. ועוברי אורח חשבוהו למשוגע, שכן התמיהה, מדוע שמח ללא סיבה? ברם, אחד לו קוסם אמר: “תפסיק להתנצל על זה שאתה קיים” קטן הנסיך לו זה מתבונן, כבר פחות מחשיב את דעת כולם, הרי זה כבר חזר ושנה: …

אילן

ברגע של השראה. מדי פעם הולך לשדה, נמצא שם עץ אילן גדול, מחכה. יושב מתחתיו ותוהה, איפה אני נמצא, בכל הסדר הנכון הזה? לפתע האילן עונה: “השואל שאלתו, משמיים יענה!” וידעתי, שתשובה תמצא. ברם אצלי זה הלב, הוא זה שלא רוצה. “יקירי”. כך הוא תמיד עונה: “זה פשוט, הסכמת הלב …

חלקי ה’ אמרה נפשי

ברגע של השראה. מהי אהבה? לכל אחד יש כח להתבונן באותו אחד מחייה ומקיים כל אחד וכל אחת. וזו אותה אחת אהבה גלויה. יוצרה בעת עשייה, בירור כל מעשה, דיבור ומחשבה בין אם טוב, בין אם רע. ויש גם אחת בחינה נסתרת, לא גלויה. מתעוררת בעת מצוקה, נקודת היחידה. לא …

לאור נרות החנוכה

ברגע של השראה. יש לכל אחד, מקום אחד, קטן. בו יודע את כל העולם. בו נגנזות כל השאלות את תכלית חייו מתחיל לחיות. לכל אחת יש חלום, עטופה בשמלה לבנה שכל אחת קנה במיוחד בשבילה. בשקיקה מחכה שכל אחד יחזור בחזרה, עצמותו מחפש, בכל מה שיש. לאור נרות החנוכה נשמתו …

שירת העשבים

ברגע של השראה.   אחד רועה לו מטייל, בין שדות והרים שר את שירת העשבים. בעל לב נושא חסרון או קטן או גדול. ציפור הנפש לנשמתו לוחשת: “לב חוזר לכוחו, לא נפגע בקלות” רועה לו מתבונן, דמעה מעיניו ניגרת למלא את החסר, זאת מבקש מבעל בית שדוחק ודוחק. זאת ציפור …